Výstřižek z regionálních novin o těžkých začátcích televizního příjmu v obci(12.8.1955)