Německé děti, ročník 1923 před školou, podle pamětnice paní Musilové, rozené Schebestové, většina chlapců padla později během druhé světové války na frontě ( foceno v roce 1934 )