Stonařov nezůstal nic dlužen


Stonařovská devítiletka má dobrou tradici v plnění náboru chlapců do hornictví.Má také kádr horníků, kteří v minulých letech odešli na ostravsko a zůstali tam trvale.Dokonce si založili rodiny.Jsou to bratři Šmardové, následovali je bratři Motyčkové a další.Letos opět splnila škola nábor.Přihlásili se chlapci František Obrdlík ze Stonařova a Vlastimil Šindler z Dlouhé Brtnice.Důležité je, že úkol byl splněn z přání chlapců a vůle rodičů.Stalo se tak po besedě s naším loňským žákem Jaroslavem Motyčkou, který přišel sám, nezván, mezi své kamarády a vyprávěl jim o životě na Ostravsku.A tak je možné, že ještě nebylo řečeno poslední slovo, i když se na škole věnuje nyní pozornost získávání žáků do zemědělství.

Karel Peltan , Jiskra 27.11.1962