Bývalý vrchnostenský hostinec postavený v roce 1711 a zbořen v roce 1949. Na fotografii stav z roku 1926.