Seyss-Inquart Arthur.(1892-1946) Nechvalně proslulý rodák ze Stonařova.Arthur Seyss-Inquart se narodil 22.července 1892 ve Stonařově. Během 1.světové války sloužil u Tyrolských Kaiserjägers, kde byl vážně zraněn. Po skončení války se vrátil do Vídně, kde se po vystudování práv stal advokátem, již v té době byl nadšeným zastáncem Anšlusu. V roce 1931 tajně vstoupil do Rakouské nacistické strany a v květnu 1937 byl jmenován rakouským státním radou. Během následujícího roku ho Hitler použil k vyvolání tlaku na rakouského kancléře Schuschnigga, a aby podkopal rakouskou nezávislost. Pod německým nátlakem byl 16.února 1938 jmenován rakouským ministrem vnitra, díky čemuž měl absolutní kontrolu nad policií a vnitřní bezpečností. 2.března 1938 byl Schuschnigg donucen k rezignaci a přes prezidenta Miklase odmítl uznat Seysse-Inquarta jako kancléře. Další den vstoupily do Rakouska německé jednotky a Seyss-Inquart jako nový kancléř soustředil ve svých rukou prezidentské pravomoci a prosazování zákonů v parlamentu, čímž přestalo Rakousko existovat jako nezávislý stát, ale jako provincie Německa. Za své služby, kterými pomohl Anšlusu byl 15.března 1938 povýšen na SS-Gruppenführera, Říšským komisařem Rakouska zůstal do 30.dubna 1939. Po ustanovení Polského Generálního Gouvernementu 12.října 1939, byl Seyss-Inquart jmenován zástupcem německého komisaře Hanse Franka . Od května 1940 až do konce války byl Říšským komisařem v okupovaném Holandsku, kde byl odpovědný za odvod pracovních sil do Německa a za zatýkání holandských židů. Pod jeho vedením byla holandská ekonomika kompletně podřízena Německu a životní úroveň poklesla. Nesmírně cenná umělecká díla byla zabavena a v roce 1943 bylo textilní a spotřební zboží zabavena pro německou populaci. Pět milionů Holanďanů bylo posláno do Německa jako dělníci a 117 000 z 140 000 holandských židů bylo deportováno do vyhlazovacích táborů v Polsku. Holandští židé ve smíšených manželstvích měli možnost deportace do Polska nebo sterilizace podle nařízeních , která Seyss-Inquart odsouhlasil 28.června 1943. V posledních dnech války byl Hitlerem navržen na ministra zahraničí. V květnu 1945 byl Seyss-Inquart zatčen Kanaďany a souzen v Norimberku. Byl shledán vinným z válečných zločinů a 16.října 1946 byl v Norimberské věznici oběšen. Jako jeden z mála obžalovaných vyznal věrnost Hitlerovi a věřil v Německo. Nevinen v bodě 1, ale vinen z bodů 2, 3 a 4.

    1) Zločiny proti míru - zejm. příprava a zahájení útočné války.

    2) Válečné zločiny - zvláště porušení válečných uzancí (týrání vězňů, jejich využívání k otrocké práci, deportace, usmrcování rukojmích, ničení měst a civilních oblastí neospravedlnitelné vojenskou nutností).

    3) Zločiny proti lidskosti - především vyhlazování a vraždy spáchané na civilním obyvatelstvu, násilné přesuny civilistů a pronásledování z příčin politických, rasových nebo náboženských, bez ohledu na to, zda bylo porušeno místní právo země, kde k trestným činům došlo.

    4) Spiknutí - tj. spol. postup a zosnování zločinů

Dům č.p. 5 ve Stonařově, ve kterém Seyss-Inquart bydlel, narodil se ve vedlejším domě.

video