Kobylky


Roku 1693 dne 13. Srpna přibylo do kraje kolem Dlouhé Brtnice a Stonařova z Uher přes Rakousy takové množství kobylek, že za letu zatměly slunce. A tam, kde se usadily, obilí na polích a trávu na loukách úplně sežraly, jako kdyby to strávil oheň. Z Prostředkovic odbočily a letěly přes Třešť dále do Čech. Bylo možno je zaplašit vyzváněním zvonů, ohněm a kouřem.

To byly velmi nespolehlivé prostředky obrany proti živelním pohromám. Jestliže snad pomohly zahnat jinam kobylky, při jiných pohromách měla pomoci jen modlitba, jak jsme již viděli. Bývalo však dobrým zvykem, že postižení nezůstali bez přispění šťastnějších, kteří pohromě unikli. Při velkých požárech převážely vozy i ze vzdálenějších obcí dřevo i jiný materiál a scházely se i peníze.