Pan Dieter Lang

Motto:
"Mír a usmíření nechť je naší společnou cestou"

Na památku pana faráře Dietera Langa (* 25. 11. 1947 - † 9. 10. 2014) člověka, který měl v srdci velkou lásku k rodné obci své matky a celý svůj život zasvětil práci pro dobro lidí, mládeže a utlačovaných. Všemi svými silami se snažil o usmíření mezi Čechy a Němci.V roce 1991 zaplatil pan Dieter Lang menší ze dvou zvonů které byly vysvěceny a instalovány na věž kostela – Marii. Byl to jeho dar pro naši obec. Byl to skromný člověk a proto o tom nikdy nemluvil. Věděl to pouze děkan Horký. Pan Lang nehledal ve Stonařově nic jiného, než usmíření mezi našimi národy a přátele. Ty tady naštěstí našel. Svoje snažení završil vysvěcením Křížové cesty dne 27.9. 2014 ve spolupráci s děkanem Horkým, za podpory radnice, ale i německých a českých přátel. Bohužel, necelé dva týdny na to ho zradilo jeho nemocné srdce a tento vzácný člověk zemřel 9.10. 2014 v Německém Ingolstadtu na infarkt.

Člověk, který se s námi rozloučil těmito slovy:

"Když se moje životní cesta jednou dostane ke konci -
co řeknu na otázku na můj život?
Mohu říci: Pane, já jsem si stačil....
A nebo budu moci říci:
Pane, Ty víš všechno.
Ty víš o mé spletité cestě, Ty mě znáš.
Můj život nebyl jednoduchý.
Byl jsem neklidný, když jsem Tě hledal.
Nech mě nyní u Tebe.
Neklidné bylo mé srdce.
Nech mně tedy nyní odpočívat v Tobě."

Dne 1. 6. 2013 si splnil pan Dieter Lang svůj sen - umístění cedule o usmíření našich národů do kostela ve Stonařově

Stonařov 27. 9. 2014 - vysvěcení nové Kalvárie


Stonařov, 2005