Světoznámý pád meteoritů


Meteority

Dne 22.května 1808 byl ve Stonařově slyšet kolem šesté hodiny ranní harmonický zvuk, jaký vydávají hudební nástroje, který se brzy změnil v hromobití.Po něm následovalo hrčení podobné drkotání vozů a hvízdání připomínající tureckou hudbu.Mezitím pokryla obec načervenalá mlha, která po první ráně tak zhoustla, že nebylo vidět dál než na vzdálenost dvanácti kroků.Během tohoto úkazu, který trval asi osm minut a pohyboval se od severovýchodu k jihozápadu, začaly na městečko a jeho okolí padat nevelké kameny pokryté černošedou kůrou.Směr jejich letu byl kolmý a z části šikmý, většinou se zabořily do země.Kolem desáté hodiny dopoledne bylo již opět jasno.Po zkoumání se zjistilo, že třesk a chvění vzduchu se šířilo na 12 mil k jihu a 8 mil na východ.Váha kamenů, jejichž počet se udával na 200 kusů, se pohybovala od 2 do 3,25 liber a některé byly nalezeny až v hloubce 24 coulů.Uprostřed náměstí dopadl 2 libry těžký kámen 10 coulů před nohy Antona Kladenského a zabořil se 4 couly hluboko do udusané země.Tento přírodní úkaz je znám jako stonařovský spad meteoritů.

Stonařovský meteorit vystavený v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
Váha tohoto meteoritu je 184 dkg