Popis znaku


Na červeném štítě stojí na zeleném trávníku sv. Václav ve stříbrné zbroji, opásaný mečem a s knížecím kloboukem na hlavě. V pravici drží stříbrnou korouhev s hnědou žerdí; korouhev je klínovitě vykrojená do dvou cípů a blíž žerdi je na ní černá svisle postavená, doleva hledící orlice s červenou zbrojí a stříbrným perizoniem. Levici má kníže v bok. Mezi jeho patami je malá rostlina o třech listech. Po jeho pravé straně je ve výši kolen stříbrné písmeno S, po levé straně je podobné stříbrné W a pod ním doprava obrácený stříbrný ježek.