Parkoviště u zdravotního střediska

 70. léta

 2007 (70. léta)

 2007