Dnes již zbořené domy před stavbou nákupního střediska - pohled ze střechy kulturního domu.