. . . . . . . . quirkyfashion.com/generic-cialis.html

Regulace proti záplavám


Při plánovitém odvodňování zamokřených polí a luk upraví se každý rok na našem okrese také několik kilometrů potoků, sloužících především i jako hlavní meliorační toky. Je to pro naše zemědělství velmi důležité. Kromě odvádění vody z vyústních objektů trubkové drenáže zabraňují regulované potoky častým záplavám sousedních pozemků, hlavně luk, vyrovnáním trasy a zavážením starých, obvykle značně klikatých koryt se získávají nové plochy. Kolem zregulovaných potoků je možno urovnat terénní rozdíly povrchu a odvodněné louky řádně zrekultivovat, což je hlavním základem k dosažení plánového cíle: několikanásobnému zvýšení píce. Letos se na Jihlavsku upraví dalších 8 km potoků nákladem 1 585 000 Kč. Jedna z největších akcí se právě provádí ve Stonařově. Pracovníci Krajského podniku zemědělských meliorací, závod Jihlava zde za investičního dozoru okresního střediska přípravy zemědělských investic regulují potok od Brtničky v délce 1,8 km nákladem 405 000 Kč. Je to potok s větším povodím s poměrně velkou průtočností, a proto se jeho metr široké dno a část svahů zpevňují kamennou dlažbou. Ihned po žních začne JZD Stonařov kolem zregulovaných částí potoka se svépomocným odvodněním zamokřených ploch, aby se ještě letos na podzim mohla zahájit řádná rekultivace. V budoucnu zde budou mít Stonařovští část svých nejlepších a nejproduktivnějších luk. Na našem snímku je část právě regulovaného stonařovského potoka.

Jiskra 18. 8. 1964