Historie školství


K historii školství se vztahuje událost z roku 1623, kdy tehdejší učitel farní školy podle nařízení vrchnosti opustil do 24 hodin obec, jelikož se nechtěl vzdát nekatolického luteránského vyznání. Prvním známým učitelem je Zachariáš Krebs, o němž je zápis z roku 1651 v matrice. Podle protokolu ze dne 13. února 1672 se dozvídáme o starostech tohoto učitele: Škola v obvodu fary je dosti pohodlná. Učitel má mládeže málo. Odměnou má deset šestáků z obce a za to se musí starat o hodiny na věži chrámu, protože péče o ně přísluší obci, o lampu a obstarávat zvonění. Ze křtu má sedm krejcarů, z pohřbu obyčejného občana deset krejcarů, z uskutečněného sňatku osmnáct krejcarů, právo na sbírku rovněž a na desátky z vajec. Vesnice mu nechtějí dávat to, co mu po léta dávaly. Jak vidno, učitel byl varhaníkem, kostelníkem, natahovačem hodin, lampářem i matrikářem, jak dosvědčují zápisy, které psal na faře. Kromě těchto funkcí a povinností také učil. Z roku 1755 je další údaj o škole s jednou místností. Jihlavská vrchnost dala roku 1782 postavit vedle fary školní budovu o jedné třídě s bytem učitele Tomáše Vaňka. Mezi ním a jihlavským magistrátem byla roku 1788 učiněna smlouva o organizaci vyučování a placení. Patronem školy byl jihlavský magistrát. Školní obvod tvořily obce Stonařov, Falknov (Sokolíčko), Dürre (Suchá), Otín a Zhořec. Rychtáři a přísedící zmíněných obcí se uvolili platit za žáky v prvním oddělení jeden krejcar a ve druhém oddělení dva krejcary týdně se splatností poslední neděli každého měsíce. Začátek školního roku byl stanoven na počátek května. Protože bylo 300 žáků, polovina se vyučovala ráno a druhá odpoledne. Krajská komise doporučila, aby škola byla jednou za rok vyčištěna a vybílena. Ukázalo se, že počet žáků je příliš vysoký, a proto byla roku 1794 z učitelova bytu zřízena druhá třída. Učitel dostal samostatný byt v místnostech panského dvora. Nová školní budova č. 185 byla postavena v letech 1886 - 1887 z obecních prostředků při školených obcí za 10 254,74 zlatých. Stará škola byla pronajata v roce 1887 zemskému výboru chudinské péče za 140 K ročně a sloužila k noclehu a stravě chudým a pocestným. Později stála celá desetiletí zchátralá, až byla v novější době zbourána. Počátkem tohoto století roku 1908, došlo ke zřízení mateřské školy adaptací vyhořelého stavení č. 191.