Výstavba hřiště


V sobotu byl ve Stonařově otevřen nový sportovní stadión, který je nejlepším vesnickým zařízením svého druhu na okrese.Za 110 000 korun vybudovali místní občané dílo v hodnotě 350 000 korun a při výstavbě odpracovali 8 600 brigádnických hodin.Nejúspěšnějším brigádníkem na této stavbě byl Josef Zelinger, který má na kontě 1 543 hodin. To znamená, že na stavbě odpracoval 192 pracovních dnů.Nemenší uznání patří i všem ostatním občanům, kteří na výstavbě stadiónu strávili stovky brigádnických hodin.patří mezi ně například Josef Voják, Jan Šenekl, Josef Šmarda, Josef Brabec, Josef Přibyl, tajemník MNV soudruh Bláha a řada dalších občanů a sportovců. Stonařovští sportovci mají k dispozici fotbalové hřiště s travnatým povrchem a velmi hezké sociální zařízení s pěti místnostmi, dvěma umývárnami, záchody a dalšími zařízeními.

Jiskra 7.7.1967

p. Josef Bláha

p. Josef Zelinger