Zajímavosti

Pád meteoritů
Dne 22.května 1808 byl ve Stonařově slyšet kolem šesté hodiny ranní harmonický zvuk, jaký vydávají hudební nástroje, který se brzy změnil v hromobití.Po něm následovalo hrčení ... celý článek >>>

Poválečný odsun
Vznikl po prvním "divokém odsunu" dne 9. 6. 1945, kdy sem byli převedeni obyvatelé tábora v Heleníně. Ženy a děti byly dány do Arbeitsdienst Baracke, muži ... celý článek >>>

Tvrz
Ves a později městečko, jehož základem byla patrně tvrz založená koncem 12. století při důležité Lovětínské stezce, která se právě v těchto místech křížila se stezkou Haberskou. Počátkem 13. století ... celý článek >>>

Povstání proti vrchnosti
Roku 1715 byly od základů znovu založeny tak zvaný Otínský dvůr s ovčínem a myslivnou.Toto místo Otín zpustlo před léty, neznámo kdy, načež bylo s Rančířovem koupeno ... celý článek >>>

Odvod desátků (1656)
Robotní povinnosti chalupníků a podruhů byly celkem nepatrné a jihlavští jako vrchnost si jistě dobře spočítali, že lépe využijí peněžní náhrady.Drsněji byly vymáhány ... celý článek >>>

Zničení úrody kobylkami
Roku 1693 dne 13. Srpna přibylo do kraje kolem Dlouhé Brtnice a Stonařova z Uher přes Rakousy takové množství kobylek, že za letu zatměly slunce. A tam, kde se usadily, ... celý článek >>>

Po stopách staré vraždy
V roce 1992 Jihlavské listy informovaly o pravděpodobně první vraždě, kterou se na Jihlavsku zapsala do dějin komunistická tajná policie. Šlo o násilné zlikvidování okresního hejtmana ... celý článek >>>

Zápis z kostelní věže
Během opravy kostelní věže v roce 1842 byly do makovice uloženy mince a zápisy.V roce 1873 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů ... celý článek >>>

O erbu
Na červeném štítě stojí na zeleném trávníku sv. Václav ve stříbrné zbroji, opásaný mečem a s knížecím kloboukem na hlavě. V pravici drží stříbrnou korouhev ... celý článek >>>

Regulace potoka
Při plánovitém odvodňování zamokřených polí a luk upraví se každý rok na našem okrese také několik kilometrů potoků, sloužících především i jako hlavní meliorační toky. ... celý článek >>>

Výstavba koupaliště
Stonařovští mají koupaliště a ještě k tomu z historií. Dlouho se kolem koupaliště ve Stonařově hovořilo. A dnes je již hotové poblíž samoty ,, Na Zhořci“ u Stonařova.... celý článek >>>

Nábor horníků
Stonařovská devítiletka má dobrou tradici v plnění náboru chlapců do hornictví. Má také kádr horníků, kteří v minulých letech odešli na ostravsko a zůstali tam trvale. ... celý článek >>>

Propadlá chodba
Stalo se to minulý týden. Velký autobus pošty najel poblíž státní silnice ve Stonařově na místo, kde je celý systém podzemních chodeb a zadní kola autobusu se propadla. ... celý článek >>>

Oprava kostelní věže
Stonařovská věž, postavená roku 1560 stavitelem Wolichem, byla během letních měsíců spolu s ostatními objekty v obci restaurována. ... celý článek >>>

Stěhování čápů
Jednou z dominant Stonařova je dům č. p. 17, na jehož štítové zdi je již několik desítek let hnízdo čápů bílých. Na jaře loňského roku bylo provedeno čištění a prohlídka hnízda. Bylo zjištěno, že pod vahou hnízda ... celý článek >>>

Historie školství
K historii školství se vztahuje událost z roku 1623, kdy tehdejší učitel farní školy podle nařízení vrchnosti opustil do 24 hodin obec, jelikož se nechtěl vzdát nekatolického luteránského vyznání. ... celý článek >>>

Výstavba hřiště
V sobotu byl ve Stonařově otevřen nový sportovní stadión, který je nejlepším vesnickým zařízením svého druhu na okrese.Za 110 000 korun vybudovali místní občané dílo ... celý článek >>>

O praporu
Dne 19. června 2003 převzal starosta obce Plavec František dekret na prapor pro obec Stonařov. ... celý článek >>>

Sčítání lidu, domů a bytů 2001
Podrobné informace zpracované Českým statistickým úřadem celý článek >>>

Statistika 1869 - 1930
Tabulka s počty domů a obyvatel podle národnosti celý článek >>>

Dům č. p. 33
Dne 5 .6. 2003 zaslala Zuzana Panzerová autorovi stránek tento příspěvek ... celý článek >>>


Stonařov, 2005